Dopravný podnik mesta Žiliny pripravil v rámci Dňa otvorených dverí 2018 bohatý program


Foto: Dopravný podnik mesta Žiliny pripravil v rámci Dňa otvorených dverí 2018 bohatý program

Dopravný podnik mesta Žiliny pozýva na Deň otvorených dverí 2018, ktorý sa uskutoční v sobotu 15. septembra od 13:00 hod., tradične v priestoroch trolejbusového depa na Kvačalovej ulici. Toto podujatie dáva priestor spoznať, čo všetko súvisí s poskytovaním služieb mestskej hromadnej dopravy a popritom absolvovať zaujímavé činnosti, ktoré počas bežnej prevádzky nie je možné zažiť.

Každý návštevník si bude môcť detailne pozrieť všetky druhy vozidiel MHD nového modernizovaného vozidlového parku a to konkrétne nízkopodlažné dieslové, hybridné autobusy a trolejbusy. V rámci prezentácie vozidiel bude sprístupnené aj sedadlo vodiča. Zároveň bude možné si pozrieť aj priestory pre kontrolu a údržbu trolejbusov.

Tohtoročným spestrením programu bude výstava historických autobusov, ktorými sa budú môcť návštevníci aj odviesť cez centrum mesta počas historických jázd.

Neoddeliteľnou súčasťou programu DOD bude už tradične prejazd vozidla s cestujúcimi cez umývaciu linku, ktorý sa vždy teší veľkému záujmu. Počas celého trvania programu budú zamestnanci dopravného podniku pripravení odpovedať na všetky otázky ohľadom prevádzky MHD.

Dňa otvorených dverí sa zúčastnia aj policajti Mestskej polície Žilina, ktorí sa budú v rámci svojho infostánku zameriavať na dopravno - preventívne aktivity. Tiež budú deťom k dispozícií aj v rámci mobilného dopravného ihriska.

Pracovníci z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa budú snažiť priblížiť život nevidiacich prostredníctvom prezentácií kompenzačných a optických pomôcok pre zrakovo postihnuté osoby. Taktiež bude možné vyskúšať si chôdzu s bielou palicou s klapkami na očiach alebo nastupovanie a vystupovanie do vozidla s vodiacim psom.

Pre deti bude pripravený program pod vedením animátorov z CVČ a zároveň bude pre nich pripravené aj malé prekvapenie.

PROGRAM

 • 13:00 - 13:20 - oficiálne otvorenie programu DOD
 • 13:40, 14:40, 15:40 - prejazd autobusu s cestujúcimi cez umývaciu linku
 • 14:00, 15:00 - exkurzia na centrálny dispečing
 • 14:20, 15:20 - jazda historickými autobusmi
 • 16:00 - vyžrebovanie tomboly
 • 17:00 - ukončenie programu DOD

AKCIE BEZ PEVNÉHO ČASOVÉHO URČENIA

 • prezentačné akcie
  infostánok (informácie o tarife, cestovných poriadkoch a možnosť bezplatného vybavenia čipovej karty)
  prezentácia tarifno-informačného systému vozidiel
  ukážka predajného automatu, možnosť vytlačenia pamätného lístka s textom DOD
  ukážka princípu činnosti výhybky trakčného vedenia
  prehliadka priestorov údržby trolejbusov
  prehliadka vozidlového parku
  možnosť rozhovoru s vodičmi a odborným personálom
 • sprievodné akcie
  dopravno - preventívne aktivity zástupcami Mestskej polície Žilina
  mobilné dopravné ihrisko pre deti
  prehliadka historických autobusov
  Únia nevidiacich - chôdza s bielou palicou s “klapkami” na očiach, vodiacim psom
  program pre deti pod dohľadom animátorov z CVČ
  nafukovací hrad a šmykľavka pre deti
  občerstvenie

Na Deň otvorených dverí sa môžete dopraviť zadarmo kyvadlovou dopravou, trolejbus vás dovezie priamo do areálu trolejbusového depa podľa cestovného poriadku po trase:

Kvačalova, DPMŽ - Polícia - Veľká okružná, AUPARK - Štefánikovo námestie - Železničná stanica - Hurbanova - Polícia - Kvačalova, DPMŽ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Kvačalova, DPMŽ12:1612:3614:1615:1615:3616:4017:0017:10
Polícia12:2012:4014:2015:2015:4016:4417:0417:14
Veľká okružná, AUPARK12:2212:4214:2215:2215:4216:4617:0617:16
Štefánikovo námestie12:2412:4414:2415:2415:4416:4817:0817:18
Železničná stanica12:2612:4614:2615:2615:4616:5017:1017:20
Hurbanova12:2812:4814:2815:2815:4816:52  
Polícia12:3012:5014:3015:3015:5016:54  
Kvačalova, DPMŽ12:3412:5414:3415:3415:5416:58  

Video z DOD 2016


Miesto: DPMŽ, Kvačalova, Žilina
Dátum: 15.09.2018 - 13:00    17:00


Prečítajte si viac: