Dnes najčítanejšie
Z drogérie v Žiline bol odcudzený tovar za viac než 300 eur, polícia pátra po totožnosti dvoch žien

08 november 2019 - 14:47

VIDEO: Z budovy Mestského divadla Žilina znejú mená žilinských obetí holokaustu

Prihláste sa na odber Žilinak.sk na  

Dnes 8. novembra 2019 znejú pri príležitosti zajtrajšieho Medzinárodného dňa boja proti fašizmu a antisemitizmu od 14.00 hodiny z Radnice mesta Žilina a Mestského divadla v Žiline mená žilinských obetí holokaustu. 

Zoznam žilinských obetí holokaustu 

Ableser Samuel, Ableser Ružena, Ableser Bernát, Ableser Margita, Adler Alica, Adler Jakub, Julia, Adler Armin. Adler Edita. Adler Roland, Adler Julia, Adler Jozef, Adler Leo, Adler Eugen, Adler Hermina, Adler Eva, Alt Mariena, Alt František, Alt Viliam, Altmann Koloman, Altmann Cecilia, Altmann Robert, Altmann Blanka, Altmann Pavel, Altmann Ida, Altmann Samuel, Altmann Róza, Altmann Marcel Dr., Altmann Robert-Poldi, Apfelmann Valeria, Apotheker Jozef, Apte Michal, Apte Olga, Arimovič Leo, Arimovič Augustina, Auerbach Richard, Auerbach Margita, Auerbach Evelina, Auerbach Edita, Auerbach Arnošt, Axelrad Klára,

Back Alžbeta, Back Anna, Back Michal, Balint Teodor, Balint Šarolta, Bán Imrich, Baumhorn Anna, Baumhorn Margita, Baumhorn Pavel, Baumhorn Junta, Baumhorn Paula, Baumhorn Mária, Baumhorn Arnošt, Baumhorn Edita, Baumhorn Erika, Beck Františka, Beim Henrik, Beim Leontina, Beim Nathan, Beim Malvina, Berényi Samuel, Berényi Rozalia, Berényi Ružena, Berényi Eugen, Berényi Renáta, Berényi Jolana, Berényi Vojtech, Berényi Hermina, Berényi Arpád, Berényi Arnolg, Berényi Gizela, Berger Samuel, Berger Janka, Berger Gizela, Berger Šarolta, Berger Ida, Berger Armin Ing., Berger Izidor, Berger Magda, Berger Jozef, Bergsmann Adolf, Berkovič Anna, Berkovič Jozef, Berkovič Irma, Better Jozef, Better Malvina, Better Gejza, Biel Adolf, Biel Jozef, Biel Berta, Biel Klára, Bielik Alžbeta, Bielik Ivan, Bielik Ruth, Birnbaum Lota, Birnbaum Miriam, Birnbaum Róbert, Blau Moric, Blau Ervin, Blau Alica, Blau Marianna, Blau Margita, Blau Hanna, Blauhorn Milan, Blauhorn Flora, Blaum Irma, Blitz Šara, Blüh Maximilian, Blüh Irena, Blüh Kurt, Blüh Juraj-Tomaš, Blüh Ludovit, Blüh Anna, Blüh Erika, Blüh Karol, Blüh Klotilda, Blüh Štefania, Blüh Artur, Blüh Imrich, Blüh Vjtech Michal, Blüh Zita, Bock Edita, Bock Hugo, Bock Aranka, Bock Marcel, Bock Helena, Bock Ivan, Bock Frida, Bock Ferdinand, Borčanyi Jolana, Bornfruend Bernat, Bornstein Ida, Boskovitz Ignac, Boskovitz Janka, Böhn Hermann, Böhn Eugen Dr., Böhn Berta, Bratmann Rudolfina, Bratmann Erna, Bratmann Alexander, Bratmann Artur, Bratmann Marta, Baun Otilia, Braun Erna, Braun Zigmund, Braun Arpad, Braun Margita, Braun Arpad Dr., Braun Ida, Braun Tomaš, Braun Helena, Braun Armin, Braun Margita, Braun Jozef, Braun Regina, Braun Elena, Braun Ernestina, Braun Cecilia, Braun Jakub, Braun Albert, Braun Elza, Braun Zoltan, Braun Edita, Braun Maria, Braun Jetty, Braun Jozef, Braun Margita, Braun Ladislav, Braun Max, Braun Janka, Braun Alfred, Braun Rudolf, Braun-Rosenbaum Valeria, Braun Oskar, Braun Blanka, Braun Gertruda, Braun Karol, Braun Gizela, Braun Juraj, Braun Agneša, Braun Aurelia, Braun Ferdinand, Braun Jozefina, Breier Jozef, Breznitz Jozef Ing., Bribram Artur, Bribram Peter, Brichta Alojzia, Brichta Regina, Brichta Gustav, Brichta Rudolf, Brichta Filip, Brichta Viliam, Brichta Margita, Brichta Alexander, Brichta Ivan, Brichta Ruth, Brichta Artur, Brichta Alica, Brichta Ella, Brichta Vojtech, Brichta Šarlota, Brichta Leo, Brichta Terezia, Brichta Olga, Brichta Max, Brichta Regina a Miriam, Brichta Ema, Brichta Mikulaš, Brichta Eva, Brodmann Sinaj, Brodmann Riza, Brodmann Eugen, Brodmann Alexander, Bronner Arnošt, Bronner Ernestina, Bronner Ladislav, Bronner Vjtech, Brüll Robert, Brüll Irena, Bustin Norbert, Bustin Anna, Bustin Bertold, Bustin Serena, Bustin Erich, Bustiner Moric, Buxbaum Františka, Buxbaum Helena, Buxbaum Ladislav, Buxbaum Jozef, Buxbaum Jolana, Buxbaum Anna, Buxbaum David, Buxbaum Terezia, Büchler Margita, Büchler Ernestina, Büchler Magda, Büchler Rudolf, Büchler Markus, Büchler Ladislav, Büchler Irena, Büchler Miriam,

Cierer Henrik, Cierer Rebeka, Cierer Noemi, Cierer Avigdor, Cigová Irma, Cobor Katarina, Cobor Ferdinand, Cobor Alžbeta, Cobor Ivan, Cobor Armin, Cobor Julius, Cobor Frida, Cobor Izidor, Cobor Emma, Cobor Katarina, Csillag Marek, Csillag Margita, Csillag Eva, Csillag Magda, Csillag Laurinc, Cyper Regina, Cziegler Armin Dr., Cziegler Helena, Cziegler Ignac, Cziegler Františka,

Čech Helena,

Davidovič Jakub, Davidovič Jozef, Davidovič Julia, Davidovič Ladislav, Davidovič Samuel, Davidovič Margita, Davidovič Helena, Davidovič Erika, Daxner Berta, Delikat Max, Delikat Julia, Demsch Viliam, Demsch Stella, Demsch Palko, Deutelbaum Samuel, Deutelbaum Berta, Deutsch Pavel MgPh., Deutsch Oskar, Deutsch Vojtech, Deutsch Malvina, Deutschberger Terezia, Deutschberger Armin, Deutschberger Katarina, Deutschberger Ružena, Diamant Valter, Diamant Zlatica, Diamant Ervin, Diamant Peter, Diamant Renata, Diamant Eugen, Diamant Adela, Diamant Aranka, Donath Ferdinand, Donath Vilma, Donath Olga, Donath Bedrich, Donath Anna (1875), Donath Jolana, Donath Arnold, Donath Adela, Donath Kurt, Donath Zuzana, Donath Alžbeta, Donath Alexander, Donath Žigmund (1869), Donath Anna (1873), Donath Ružena, Donath Moric MgPh., Donath Margita (1895), Donath Emanuel, Donath Margita (1900), Donath Terazia, Donath Bartolomej, Donath Aranka, Donath Zoltan, Donath Zigmund (1873), Donath Maria, Donath Rudolf Dr., Donath Zlata, Donner Ernestina, Drechsler Elena, Drechsler Jozef Ing., Drechsler Alžbeta, Drechsler Raoul, Drechsler Rudolf, Drechsler Viera, Drechsler Ignac, Drechsler Imrich, Drechsler Helena, Dub Artur, Dubovský Anna, Dutka Emília,

Eckstein Elza, Eckstein Karolina, Eichenbaum Regina, Eichenbaum Malvina, Einhorn Filip, Einhorn Šara, Einhorn Eva, Einhorn Gizela, Einhorn Jozef, Einhorn Terezia, Eisdörfer Koloman, Eisdörfer Margita, Eisenberg Jetty, Eiser Juraj, Eiser Johanna, Eliaš Janko, Eliaš Herman, Eliaš Cecilia, Eltbogen Hana, Eltbogen Helena, Engel Ferdinand, Engel Gizela, Engel Zoltan, Engel Mikulaš, Engel Hermina, Engel Olga, Engel Sigmund (1869), Engel Dezider Ing., Engel Irena, Engel Blanka, Engel Žigmund (1870), Engel Artur, Engel Kornelia, Engel Leopold, Engel Milan, Engel Štefan a rodina, Engel Regina, Engel Ludmila, Engländer Jakub, Engländer Alžbeta, Epstein Julius, Epstein Žofia, Epstein Julia, Epstein Miriam, Erdöš Irena, Ernyei Anna, Ernyei Edita, Ernyei Henrik, Ernyei Leontina, Ernyei Valdemar, Ernyei Jakub, Ernyei Leona, Ernyei Armin, Ernyei Erna, Ernyei Margita, Ernyei Hermina, Ernyei Elenka, Ernyei Blanka, Ernst Terezia, Ernst Viliam, Ernst Aloiz,

Fantes Ružena, Fantl Beno, Farkaš Arpad, Farkaš Vojtech, Färber Ženka, Federmann Alfred, Federmann Šarolta, Federmann Erika, Federmann Siegfried, Federmann Leontina, Federmann Ján, Federmann Alica, Fehér Ján, Fehér Hermina, Feiner Lea, Feiner Frieda, Feiner Zelma, Feingold Anna, Feingold Viliam, Feingold Artur, Feingold Samuel, Feingold Viktoria, Feldmann Moric, Feldmann Lina, Fényvesi Hugo, Fényvesi Žofia, Ferderber Mikulaš, Ferenci Elza, Feuerreisen Arnold, Feuerreisen Ladislav, Feuerreisen Ervira, Feuerlicht Magda, Feuerlicht Bianka, Feuermann Pavol, Feuermann Rozalia, Feuermann Regina, Feuermann Izidor, Feuermann Vojtech, Feuermann Etela, Feuermann Františka, Feuermann Gustav, Feuermann Zuzana, Feuermann Jakub, Feuermann Irena, Feuermann Žigmund, Feuermann Alžbeta, Feuermann Ivan, Feuermann Margita, Feuermann Ivan, Feuermann Margita, Feuerweker Jozef, Feuerweker Gizela, Feuerweker Roza, Feuerweker Rudolf, Feuerweker Moric, Feuerweker Jozefina, Feuerweker Alexander, Feuerweker Vojtech, Feuerweker Edita, Fiala Gabriela, Fink Arnošt, Fischer Markus, Fischer Margita, Fischer Dezider, Fischer Šimon, Fischer Zoltan, Fischer Alexander, Fischer Edita, Fischer Ernst, Fischer Magda, Fischer Viera, Fischer Alexej, Fischer Ester, Fischer Jakub, Fischer Serena, Fischer Zoltan, Fischer Mojžiš, Fischer Emanuel, Fischer Alžbeta, Fischer Moric, Fischer Aranka, Fischer Zoltan, Fischer Lili, Flack Ludovit, Flack Nelly, Flaster Pavel, Flaster Ela, Flaster Leopold, Fleck Irma, Flesch Evelina, Flesch Vojtech, Flesch Palko, Folkmann Gejza, Folkmann Olga, Folkmann Teodor, Folkmann Anna, Folkmann Martin, Folkmann Rela, Folkmann Františka, Forbat Irena, Forbat Julia, Földi Alexander, Földi Viola, Frankfurter Berta, Frankl Hermina, Frankl Ondrej, Frankl Julius, Frauwirth Leopold, Frauwirth Magda, Frauwirth David, Frauwirth Katarina, Frauwirth Etela, Frauwirth Henrik, Frauwirth Anna, Freimann Adolf, Freimann Zelma, Freimann Ignac, Freisinger Marika, Freyberger Bohdan, Freyberger Oskar, Freyberger Julia, Freyberger Alžbeta, Freyberger Irma, Freyberger Alex, Freyberger Anna, Freyberger Artur, Freyberger Margita, Freyer Blanka, Freyer Ružena, Freyer Anna, Freyer Janka, Freyer Karolina, Freyer Ferdinand, Freyer Mikulaš, Fried Livia, Fried Desider, Fried Arnošt, Fried Alexander, Fried Moric, Fried Erika, Fried Hermina, Fried Martin, Fried-Weis Alžbeta Dr., Fried Bartolomej, Fried Julia, Friedl Viliam, Friedl Ema, Friedländer Bernat, Friedmann Irena, Friedmann Ludovit, Friedmann Baruch, Friedmann Hediga, Friedmann Edita, Friedmann Filip, Friedner Vojtech Ing., Friedner Eta, Friedner Marcel, Frühzeitig Julia, Fuchs Jakub, Fuchs Sidonia, Fuchs Rudolf, Fuchs Hugo, Fuchs Milan, Fuchs Irma, Fuchs Helena, Fuchs Julius, Fuchs Serena,

Gádor Juraj, Gál Jozef, Gál Etela, Gál Božena, Gál Alžbeta, Garai Regina, Garai Gustav, Garfein Leopold, Garfein Ružena, Geiger Marcel, Geiger Margita, Gerhardt Samuel, Gerhardt Margita, Gerler Izrael, Gerler Dora, Gerler Ružena, Gerler Alžbeta, Gerler Koloman, Gerler Jozef, Gerö Mina, Gerö Herman, Gerö Leo, Gerö Aranka, Gerö Tedor, Gerö Erna, Gerö Hedviga, Gerstl Stella, Gerstl Samuel, Gerstl Robert, Gerstl Hedviga, Gervai Alica, Gessler Pavel Ing., Gichner Valter, Gichner Riza, Gichner Viera, Glasel Eva, Glasel Arpad Dr., Glasel Blanka, Glasel Moric, Glasel Berta, Glasel Alica, Glasel Arpad, Glasel Irena, Glasel Erika, Glasel Jozef, Glasel Aranka, Glasel Elza, Glasel Hilda, Glasel Andrej, Glasel Albert, Glasel Etela, Glasel Karol, Glasel Alica, Glasel Julius, Glasel Olga, Glasel Vojtech, Glasel Gejza, Glasel Hermina, Glasel Gejza (1886), Glasel Ernestina, Glasel Viera, Glasel Moric (1870), Glasel Gizela, Glasel Jozef, Glasel Hermina (1878), Glasel Žigmund, Glasel Helena, Glasel Alfred, Glasel Pavel, Glasel Pavla, Gleich Henrik (1900), Gleich Taube, Gleich Feibe, Gleich Moše, Glück Bartolomej, Glück Irma, Glück Alica, Glück Andor, Glück Tibor, Glücksmann Herman, Glücksmann Aranka, Glücksmann Milan, Glücksthal Ružena, Glücksthal Ernest, Glücksthal Leo, Goldberger Eleonora, Goldberger Sidonia, Goldberger Viera, Goldhammer Imrich, Goldhammer Livia, Goldmann Alexander, Goldmann Zlata, Goldmann Bertold, Goldmann Berta, Goldmann Alfred, Goldmann Gizela, Goldmann Arnošt, Goldmann Erna, Goldmann Leo Dr., Goldmann Emanuel, Goldner Alžbeta, Goldner Neomi, Goldner Arpad, Goldner Regina, Goldner Filip, Goldner Vojtech, Goldner Getruda, Goldner Samuel, Goldstein Irena, Goldstein Eugen, Goldstein Helena, Goldstein Ruppert, Goldstein Regina, Goldstein Alexander, Goldstein Cecilia, Goldstein Vojtech, Goldstein Ludovit, Goldstein Mária, Goldstein Tomaš, Goldstein Jozef, Goldstein Julius, Goldstein Marek, Goldstein Alžbeta, Goldstein Julia, Gottlieb Arnold, Gottlieb František, Gottlieb Juraj, Gottlieb Mikulaš, Gottlieb Tomaš, Graber Aranka, Gross Julius, Gross Vitazoslav, Gross Maximilian, Gross Zlata, Gross Serena, Jolana, Gross Frida, Gross Jakub, Gross Mária, Gross Žigmund, Gross Armin, Gross Blanka, Gross Frida, Gross Margita, Gross Ervin, Gross Viktor, Gross Alex, Gross Františka, Gross Rozalia, Gross Ivan, Gross Ludovit, Gross Margita, Gross Jozef, Gross Juraj, Gross Ján, Gross Artur, Gross Berta, Gross Arnold, Gross Elza, Gross Oto, Gross Arnošt, Gross Irma, Gross Gabriela, Gross Gejza, Gross Arpad, Gross Šarolta, Gross Peter, Gross Berco, Gross Frida, Gross Ružena, Gross Izidor, Gross Jenny, Gross Aranka (Grünbaum), Grossmann Samuel (1870), Grossmann Šimon, Grossmann Anna, Grossmann Armin, Grossmann Agneša, Grossmann Emil, Grossmann Eva, Grossmann Moric, Grossmann Elena, Grossmann Henrik, Grossmann Ema, Grossmann Samuel, Grossmann Stella, Grossmann Leopold, Grossmann Julius, Grossmann Adolf, Grossmann Cecilia, Grossmann Tibor Dr., Grott Jakub, Grott Matilda, Grott Eugen, Grott Julius, Grott Zigmund, Grott Viliam, Gruber Bruno, Grün Julia, Grün Ida, Grün Hugo, Grün Helena, Grün Štefania, Grünauer Izidor, Grünbaum Valeria, Grünbaum Izidor, Grünbaum Jozefina, Grünbaum Lina, Grünbaum Leopold, Grünbaum Magda, Rod. Grünbaum Aranka, Grünberg Izak, Grünberg Sara, Grünfeld Moric, Grünhut Gertruda, Grünhut Eva, Grünspan Žofia, Grünspan Ignac, Grünwald Zoltan, Grünwald Max, Grünwald Františka, Grünwald Otto, Grünwald Otto, Grünwald Ruth, Grünwald Alexander, Grünwald Helena, Grünwald Juraj, Grünwald Ladislav, Grünwald Alžbeta, Grünwald Artur, Grünwald Žigmund, Grünwald Vilma, Grünwald Albert, Grünwald Dezider, Gutter Mariana, Gutter Oskar, Gutter Moric, Guttmann Samuel, Guttmann Ervin, Guttmann Armin, Guttmann Aranka, Guttmann Pavel, Guttmann Andrej, Guttmann Herman, Guttmann Helena,

Haas Otto, Haas Imrich Dr., Haas Rudolfina, Haas Moric, Haas Emilia, Haas Jozef, Haas Armin, Haas Johanna, Haas Berta, Haas Leontina, Haas Jakub, Haas Etela, Haas Julius Dr., Haas Frida, Haas Olga, Haber Herman, Haber Zelma, Haber Herbert, Hacker Klarika, Hacker Alexander, Halász Šara, Halász Serena, Halász Judita, Halász Hugo, Halpert Izidor, Halpert Ružena, Halpert Serena, Halpert Abraham, Halpert Aron, Hartmann Irena, Hartmann Armin, Hartmann Frida, Hartmann Miriam, Hartmann Eduard, Hartmann Katarina, Hartmann František, Havaš Armin Dr., Havaš Aranka, Havaš Alexander, Havaš Janka, Hayn Margita, Hayn Leopold, Händler Henrik, Händler Aurelia, Händler Serena, Héber Armin, Héber Viliam, Héda Ferdinand, Héda Bronislava, Héda Lili, Héda Eduard, Héda Gizela, Hegedüs Michal, Hegedüs Hilda, Heilbraun Moric, Heilbraun Alexander, Heilbraun Zoltan, Heiler Anna Dr., Heimann Irma, Heimann Oskar, Heimann Jolana, Heimann Jindrich, Heimann Sidinia, Heimann Otto, Heimann Helena, Heimann Ldislav, Heimann Ivan, Heimann Žigmund, Heimann Julia, Heimler Viktor Dr., Heimler Eva, Heitlinger Samuel, Heitlinger Ida, Heitlinger Ružena, Heitlinger Viola, Heldt Berta, Heldt Rita, Heller Leopold, Heller Vojtech, Heller Sidonia, Heller Ignac, Heller Serena, Heller Arpad, Heller Šarolta, Herbst Julius, Herčky Max, Herčky Arpad, Herčky Margita, Herčky Vilma, Herčky Jan, Herčky Tomaš, Herčky Zuzka, Helinger Otto, Hermann Hugo, Hersch Ján, Herškovits Herman, Herškovits Frida, Hertzka Anna, Hertzka Armin, Hertzka Teodor, Herz Anna, Herz Sidonia, Herz Alexander, Herz Vojtech, Herz Aranka, Herz Samuel, Herz Gizela, Herz Berta, Herz Bernat, Herz Hugo, Herz Aranka, Herzka Anna, Herzka Juraj, rod. Herzka Natan, Herzog Ignac, Herzog Anna, Hexner Maximilian, Hexner Jolana, Hexner Juraj, Hirsch Oskar, Hirsch Aranka, Hirsch Eugen, Hirschbein Moric, Hirschbein Berta, Hirschbein Eva, Hirschbein Františka, Hirschbein Katarina, Tomaš-Leo, Hochfelder Irena, Hochfelder Erna, Hochfelder Hana, Hochfelder Ludovit, Hochfelder Arpad, Hochfelder Olga, Hochfelder Hugo, Hochfelder Julius, Hochfelder Regina, Hochfelder Izidor, Hochfelder Berta, Hochfelder Jozef, Hochfelder Margita, Hochfelder Otto, Hochfelder Eva, Hochfelder Samuel, Hochfelder Leopold, Hochfelder Eugen, Hochfelder Margita, Hochfelder Magda, Hochfelder Rozalia, Hochfelder Františka, Hochfelder Valeria, Hochfelder Zoltan, Hochfelder Marion, Hochfelder Eduard, Hochfelder Edita, Hochfelder Leopoldina, Hochfelder Heinrich, Hochfelder Arpad, Hoffmann Alica, Hoffmann Leopold, Hoffmann Frida, Hoffmann Zuzana, Hoffmann Gejza, Hoffmann Helena, Hoffmann Anna, Hoffmann Gerta, Hoffmann Jakub, Hoffmann Katarina, Hoffmann Filip, Hoffmann Julius, Hoffmann Frida, Hoffmann Max, Hoffmann Maria, Hoffmann Mirko, Holländer Regina, Holländer Ludovit, Holländer Elza, Holländer Margita, Holz Gustav, Holz Aranka, Holz Olga, Holzmann Juraj, Holzmann Etela, Holzmann Aurelia, Holzmann Valter, Holzmann Julius, Holzmann Eduard, Holzmann Ludovit, Holzmann Evelina, Holzmann Ervin, Holzmann Olga, Holzmann Hedviga, Holzmann Valeria, Holzmann Pavel, Holzmann Gizela, Holzmann Etela, Holzmann Nelly, Holzmann Maria, Horak Adolf, Horak Gizela, Horak Marieta, Horn Felix, Horn Etela, Horn Izidor, Horn Ida, Horn Erna, Horváth Samuel, Horváth Gizela, Hönig Samuel, Hönig Šarolta, Hönig Izidor, Hönig Aranka, Hönigsberg Ibolya, Hruška Moric, Hruška Julia, Hruška Zelma, Hruška Rozalia, Hruška Vali, Hübsch Mariana, Hübsch Hermina,

Chlamtáč Max, Chlamtáč Jozina,

Immerblum Imrich, Immerblum Viera, Immerblum Gizela, Iritzer Salomon, Ivanovský Oskar, Ivanovský Zelma, Izraeler Arnold, Izraeler Gizela, Izraeler Herta, Izraeler Juraj,

Jakubovič Anna, Jakubovič Ferdinand, Jakubovič Gertruda, Jakubovič Pavla, Jakubovič Margita, Jakubovič Gizela, Jakubovič Kornelia, Jakubovič Rozalia, Jakubovič Lili, Jakubovič Zoltan, Jakubovič Kornelia, Jakubovič Samuel, Jakubovič Estera, Jakubovič Miriam, Jakubovič Jozef, Jakubovič Salamon, Jakubovič Alica (1891), Jakubovič Karol, Janovitz Leopold, Janovitz Johana, Janovitz Artur, Janovitz Alžbeta, Janovitz Dezider, Janovitz Alica, Janovitz Juca, Janovitz Marika, Janovitz Alžbeta Janovitz Magdalena, Januschková Olga, Jasinger Šarolta Dr., Javor Pavel Dr., Javor Juraj, Jonap Gejza, Jonap Klema, Jonap Judita, Jonaš Jozef, Jozephson Maria, Jozephson Rozalia, Jozephson Eva, Jucker Moric, Jucker Malvina, Jucker Hermina, Juliusberger Margita, Jung Julius Jung Helena, Jung Ervin,

Kalmar Mikulaš, Kalmar Ružena, Kalmar Ján, Kalmar Eva, Kalmar Pavel, Kalmar Jozef, Kalmar Cecilia, Karach Regina, Kardoš Gabriela, Kardoš Jozef, Kardoš Leona, Kardoš Anna, Kardoš Moric, Kardoš Hermina, Kardoš Margita, Kardoš Ignac Dr., Kárpáty Max, Kartal Henrik, Kartal Kartal Anna, Kartal Alexander, Katona Anna, Katz Rudolf, Katz Anna, Katz Mayer, Katz Lina, Katz Jozef, Katz Leo, Katz Armin, Katz Oskar, Katz Emilia, Kaufmann Maria, Keleti Jozef, Keller Alexander, Keller Robert, Keller Alžbeta, Keller Viera, Keller Eva, Keller Regina, Kellermann Arnolg, Kellermann Alica, Keményi Pavel, Keményi Gejza Keményi Šarolta, Keményi Eugen, Keményi Gizela, Keményi Helena, Keményi Mikuláš Dr., Kestler Regina, Kestler Alexander, Kestler Regina, Kirschenbaum Viliam, Kirschenbaum Margita, Kirz Geza Ing., Kirz Margita, Klapholz Salamon, Klapholz Františka, Klapholz Leo, Klapholz Edita, Klapholz Judita, Klapholz Alfons, Klapholz Adolf, Klapholz Arnoštka, Klapholz Max, Klapholz Herta, Klapholz Edita, Klein Karol, Klein Leona, Klein Markus, Klein Jozef, Klein Fedinand, Klein Maximilian, Klein Františka, Klein Fany, Klein Karol, Klein Irena, Klein Jozef Dr., Klein Eugen, Klein Natalia, Klein Mikulaš, Klein Šarolta, Klein Jozef, Klein Henrieta, Klein Marta, Klein Alexander, Klein Jozef, Klein Frida, Klein František, Klein Štefania, Klein Ernestina, Klein Dezider, Klein Jozef, Klein Emil Dr., Klein Aladar, Klein Pavel, Klein Emil, Klein Jan, Klein Terezia, Klein Frida, Klein Margita, Klein Anička, Klein Eva, Klein Vojtech, Klein Alžbeta, Klein Hermina, Klein Aranka, Klein Juraj, Klein Leopold, Klein Katarina, Klein Ema, Klein Vilma, Klein Eugen, Klein Maria, Klein Samuel, Klein Hani, Klopstock Viliam, Knöpfelmacher Adolf, Knöpfelmacher Ernestina, Knöpfelmacher Julius, Rodina Knöpfelmacher, Kohane Zigmund, Kohlmann Adela, Kohn Aranka, Kohn Františka, Kohn Vojtech, Kohn Honora, Kohn Judita, Kohn Malvina, Kohn Irma, Kohn Alexander, Kohn Valeria, Kohn Tomaš, Kohn Serena, Kohn Arnošt, Kohn Erna, Kohn Moric (1883), Kohn Julia, Kohn Moric (1895) Kohn Sidonia, Kohn Františka, Kohn Samuel, Kohn Ida, Kohn Artur, Kohn Maria, Kohn Margita, Kohn Kornelia, Kohn Viliam, Kohn Katarina, Kohn Jozef, Kohn Rozalia, Kohn Peter, Kohn Leopold, Kohn Ernestina, Kohn Henrieta, Kohn Anna, Kohn Henrik, Kohn Edita, Kohn Cecilia, Kohn Žofia, Kohn Paula, Kohn František, Rod. Kohn Izaka, Kolben Zoltan, Kolben Filip, Kolben Pavel, Koltai Margita, Koltai Otmar, Kontes Ignac, Kontes Helena, Kontes Robert, Kontes Alica, Kopf Max, Kopf Gizela, Kopf Anton, Kopf Šarlota, Kopf Mikulaš, Koppel Bedrich, Koppel Vitazoslav, Korach František, Kornel Gejza, Kornel Margita, Kornel Ondrej, Kornhauser Katarina, Kornhauser Emil, Kornhauser Pavla, Kováč Jozef, Kováč Anna, Kováč Alexander Dr., Körner Jozefina, Körner Herman, Körner Cecilia, Körner Adolf, Kövary Robert, Kramer Anna, Kramer Ernest, Kramer Armin, Kramer Regina, Kramer Arpad, Kraus Ada, Kraus Nagda, Kraus Lina, Kraus Fani, Kraus Moric, Kraus Karol, Kraus Herman, Kraus Tibor, Kraus Katarina, Kraus Ladislav, Kraus Etela, Kraus Hermina, Kraut Julius, Kraut Kornelia, Kraut Bedrich, Krauthammer Eva, Krauthammer Helena, Krauthammer Manfred, Krauthammer Max, Krügelstein Helena, Kubiček Leona, Kubiček Anna, Kubiček Ivan, Kubiček Tomaš, Kučera Katarina, Kučera Jozef, Kuffler František, Kugel Bernat, Kugel Helena, Kugel Friška, Kugel Ladislav, Kulka Ladislav, Kulka Armin, Kulka Beno, Kulka Julius, Kulka Eva, Kulka Berta, Kulka Moric Dr., Kulka Elza, Kulka Edita, Kulka Rudolfina, Kulka Viliam, Kulka Roza, Kulka Klara, Kulka Oskar, Kulka Leontina, Kulka Arpad, Kulka Roza, Kummer Edmund, Kummer Jolana, Künstler Moric, Kux Hugo,

Landau Elvira, Lang Ladislav, Lang Anna, Langfelder Ružena (1881), Langfelder Jakub, Langfelder Arpad, Langfelder Štefan, Langfelder Ružena (1903), Langfelder Viera, Langfelder Emil, Langfelder Dr. Ing., Langfelder Ružena (1906), Langfelder Ružena (1880), Langfelder Eduard Dr., Langfelder Henrik, Langfelder Emilia, Lányi Ludovit, Lányi Gizela, Lányi Robert, Lányi Zoltan, Lányi Valeria, Lászlo Gejza Dr., Laufer Ludovit, Laufer Lea, Laufer Adolf, Laufer Richard Ing., Laufer Elza, Lax Pavel, Lax Imrich, Lax Klari, Lax Juraj, Lazar Netty, Lazar Jenö, Lebovič Eugen, Lefkovič Koloman, Lefkovič Ružena, Lenard Terezia, Lenard Adolf, Leimdörfer Johanna, Leimdörfer Aranka, Leimdörfer Henrik, Leimdörfer Alžbeta, Leimdörfer Ján, Leimdörfer Moric, Leimdörfer Rudolfina, Leimdörfer Vojtech Dr., Leimdörfer Seén, Leimdörfer Viliam, Leimdörfer Serén Debora, Lengyel Zoltan Dr., Lichtenstern Klara, Lichtenstern Valter Ing., Lichtenstern Eduard Dr., Lichtenstern Lucia, Lichtenstern Žofia, Lieferant Karol, Lieferant Julius, Lieferant Karolina, Lilienthal Arpad, Lilienthal Helena, Lilienthal Vojtech, Lilienthal Moric, Lilienthal Zlata, Lilienthal Pavel, Lilienthal Regina, Lilienthal Elemér, Lilienthal Alžbeta, Links Viliam, Links Maria, Links Gabriela, Links Ignac Dr., Links Žofia, Links Armin, Links Olga, Links Ernestina, Links František, Links Ella (1896), Linksz Ernö, Linsenberg Hugo, Linsenberg Arpad, Linsenberg Markus, Linsenberg Margita, Lippa Eva, Lippa Adolf, Lippa Pavla, Lippa Jozef, Lipscher Ludovit Dr., Lipscher Frida, Lipscher Juraj, Löbl Albert, Löbl Adela, Löwenbein Kornelia, Löwenrosen Henrik, Löwinger Alžbeta, Löwinger Juraj, Löwinger Klara, Löwinger Samuel, Löwy Arpad Ing., Löwy Pavel Ing., Löwy Marek, Löwy Viera, Löwy Marek, Löwy Ladislav, Löwy Etela, Löwy Hedviga, Löwy Alexander, Löwy Regina, Rod. Löwy Samuel,

Magner Jolana, Magner Ojga Dr., Malz Dezider, Malz Marcel, Malz Emanuel, Malz František, Malz Ludovit, Malz Berta, Malz Julius, Mangel Amalia, Mangel Emanuel, Marer Armin, Marer Valeria, Marer Edita (1924), Marer Samuel, Marer Antonia, Marer Viliam, Marer Heda, Marer Edita (1898) Marer Irma, Markstein Rozalia, Markstein Ilika, Markstein Arpad, Markus Leona, markus Jozef, Marmorstein Štefania, Marmorstein Arpad, Marton Irena, Materno Vojtech, Materno Adela, Mayer Maria, Mayer-Biel Tomaš, Mechur Flora, Mechur Otto, Mechur Magda, Mehr Šara, Mehr Armin, Mehr Jolana, Mehr Zuzana, Meisel Simon, Meisel Irena, Meisler Žigmund, Meisler Ružena, Meljon Rudolf, Meljon Irena, Meljon Eva, Meljon Mariana, Meljon Filip, Meljon Gertrud, Meljon Maximilian, Meljon Livia, Meljon Magda, Melkenstein Anna, Menczer Leopold, Menczer lenke, Menczer Arnošt, Menczer Hanuš, Menczer Ruth, Menczer Jozef, Mermelstein Ludovit, Mermelstein Adolf, Merö Emil, Merö Irena, Merö Ladislav, Messinger Karol Dr., Milch Jozefina, Milch Alexander, Milch Žofia, Milch Markus, Milch Gejza, Mihalovič Šandor, Mittelmann Ernest, Mittelmann Jozef, Mittelmann Zelna, Mittelmann Magda, Moskovič Helena, Moskovič Eva, Müller Eugen, Müller Vojtech, Müller Maria, Müller Zuzana,

Nádaš Gizela, Nemeš Zuzana, Nemeš Berta, Németi Lenka, Németi Julius, Nettl Elza, Nettl Ella, Nettl Ernestina, Nettl Leo, Neu Helena, Neu Jozef, Neu Malvina, Neu Juraj, Neu Moric, Neu Lola, Neu Žofia, Neubauer Gejza, Neubauer Etela, Neubauer Bedrich, Neubauer Julia, Neuberger Arpad, Neudörfer Maria, Neudörfer Jolana, Neudörfer Alžbeta, Neudörfer Zuzana, Neufeld Hermina, Neufeld Elza, Neufeld Vladimir, Neufeld Eva, Neufeld Renata, Neufeld Eugen, Neufeld Ludevit, Neufeld Elena, Neufeld Blanka, Neufeld Emil, Neufeld Šarolta, Neubart Moric Ing., Neumann Jeanetta, Neumann Edita, Neumann Pinkus, Neumann Jolana, Neumann Oskar, Neumann Richard, Neumann Alexander (1885), Neumann Katarina, Neumann Jeanetta, Neumann Alexander, Neumann Juraj, Neumann Miriam, Neumann Rozalia, Neumann Ida, Neumann Berta, Neumann Juraj (1928), Neumann Olga, Neumann Emanuel, Neumann Ignac, Neumann Pavel, Neumann Jozef, Neumann Erna, Neumann Ernest, Neumann Cecilia, Neumann Teodor, Neumann Sidonia, Neumann Ivan, Neumann Julius, Neumann Filip, Neumann Michal, Neumann Klara, Neumann Imrich, Neumann Moric, Neumann Viliam Dr., Neumann Helena, Neumann Tibor, Neumann David, Neumann Magda, Neumann Ervin, Neumann Gizela, Neumann Tomaš, Neumann Juraj, Neuwirth Katarina, Neuwirth Margita, Neuwirth Ernestina, Neuwirth Moric, Neuwirth Olga, Neuwirth Pavol, Neuwirth Emil, Neuwirth Gizela, Neuwirth Rudolf, Neuwirth Paula, Novak Alfred, Novak Margita, Novak Alexander, Novak Berta, Novak Henrik, Novak Irma, Novak Lili, Novak Ondrej, Novak Ferdinand, Novak Laura, Nürnberg Henrik, Nürnberg Terezia, Nürnberg Dezider, Nürnberg Jolana, Nürnberg Armin, Nürnberg Arpad, Nyárai Aladar, Nyárai Zlatica, Nyárai Peter,

Oliner Erich, Ormai Viliam, Ormai Frida, Orovan Zigmund, Orovan Margita, Orovan Kurto, Orovan Terezia, Orovan Žigmund, Orovan Marek, Orovan Arpad, Orovan Olga, Orovan Julius, Orovan Alžbeta, Orovan Eugen-Jakub Ing., Orovan Roza, Orovan Adolf, Orovan Aranka, Orovan David, Orovan Alexander, Orovan Maria, Orovan Gabriela, Orovan Ella, Orovan Elena, Rod. Österreicher Adolf,

Pauker Dorota, Pauker Margita, Pauker Imrich, Pauker Margita, Perényi Katarina, Perl Sali, Perl Ján, Perl Marta, Perl Golda, Pessl Adolf, Pessl Štefánia, Pessl Anna, Pfeifer Ludovit, Pfeifer Ružena, Pick Alžbeta, Pick Artur, Pick Hedviga, Pick Rudolf, Pick Lenka, Pick Rudi, Pikler Elza, Pikler Hemann, Pikler Roza, Pikler Rudolf, Pikler Erika, Pikler Pavol, Platzner Jozefina, Polgar Elemér, Polgar Rozalia, Politzer Viktor, Politzer Hedviga, Politzer Jozef, Politzer Irma, Politzer Helena, Politzer Alexander, Politzer Zuzana, Politzer Lina, Pollaček Šarolta, Pollaček Arpad Dr., Pollaček Ružena, Pollaček Peter, Pollaček Pavel, Pollaček Alexander, Pollaček Olga, Pollaček Elek, Pollaček Margita, Pollák Regina, Pollák Jozef (1925), Pollák Julius Ing., Pollák Jozef, Pollák Alexander, Pollák Arnošt Dr., Pollák Štefania, Pollák Jozef, Pollák Viera, Pollák Helena, Pollák Filipa, Pollák Gizela, Pollák Melania, Pollák Jakub-Julius, Pollák Katarina, Pollák Marta, Ponger Žigmund, Ponger Helena, Popper Alžbeta, Popper Ludvik, Porges Adolf, Porges Margita, Porges Tomaš, Porges Eduard, Porges Janka, Porges Regina, Porges Ján, Porges Robert, Porjes Alexander, Porjes Margita, Porjes Norbert, Porjes Gertruda, Porjes Alžbeta, Porjes Helena, Porjes Armin, Porjes Lenka, Porjes Ružena, Porjes Arpad, Porjes Martin, Porjes Etela, Porjes Viola, Porjes Maria, Porjes Olga, Porjes Lili, Porjes Melita, Pömstein Leopold, Pömstein Robert, Preiss Leopold, Preiss Rudolf, Preiss Terezia, Pressburger Katarina, Pressburger Dezider, Pressburger Blanka, Presser Julia, Presser Arpad, Presser Frida, Presser Alica, Propper Jozefina,

Ragaly Rudolfina, Redner Aranka, Redner Julia, Redner Regina, Redner Bartolomej, Reich Liza, Reich Medi, Reich Ludovit, Reich Vojtech, Reich Gizela, Reich Julius, Reich Adela, Reich Filip, Reich Šarolta, Reich Julius, Reichenberg Rudolfina, Reichenberg Magda, Reichenberg Mikulaš, Reichenberg Aladar, Reichenberg Ján, Reichenberg Ladislav, Reicher Klara, Reicher Ernst, Reicher Jozef, Reicher Irena, Reicher Jolana, Reicher Julius, Reicher Ida, Reicher Leo, Reichert Julius, Reichert Irena, Reichert Ondrej, Reichert Artur, Reichert Roza, Reichert Alexander, Reichert Desider, Reichert Marcel, Reichfeld Kornelia, Reichfeld Pavel, Reichfeld Ada, Reichmann Hugo, Reichner Melania, Reif Jozef, Reif Kamila, Reif Gerta, Reif Robert, Reif Julius, Reif Šara, Reif Ida, Reiss Koloman, Reiss Šarolta, Reiss Egon, Reiss Evald, Reiss Alfred, Reiss Jozefina, Reiss Anna, Reiss René, Reiss Karol, Reiss Max, Reiss Hermina, Reissmann Roza, Reissmann Moric, Reissmann Margita, Rényi Edmund, Rényi Cecilia, Rényi Alžbeta, Rettinger Jozef, Rettinger Rozalia, Rettinger Imrich, Rettinger Ignac, Révész Dezider-Ján, Révész Rozalia, Révész Hana-René, Riegelhaupt Julia, Riesel Herman, Riesel Jozefina, Riesel Helena, Riesel Sara, Ring Teodor Dr. Ring Valeria, Ring Moric, Ring Jakub, Ring Irena, Ring Magda, Ring Lida, Ring Viliam, Ring Gizela, Ring Rudolf, Ring Leopold, Ring Hermina, Ring Hugo, Ring Herta, Ring Jozef Dr., Ring Ela, Ring Elza, Ring Anna, Ring Hnka, Ringwald Marek, Ringwald Emma, Ringwald Alfred Ing., Robinson Jozef, Robinson Žofia, Robinson Evelina, Rokáč Eugen, Rokáč Aranka (1895), Rokáč Jozef, Rokáč Salamon, Rokáč Cecilia, Rokáč Zlata (1915), Roman Ervin, Roman Jakub Dr., Roman Sabina, Roman Edita, Róna Margita (1895), Róna Bartolomej Dr., Róna Margita (1890) Róna Juraj, Rosenbaum Armin, Rosenbaum Max, Rosenbaum Margita, Rosenberg Max Ing., Rosenberg Margita Dr., Rosenblüth Magda, Rosenblüth Eva, Rosenfeld Vitazoslav Dr., Rosenfeld Irena, Rosenfeld Jozef-Ján, Rosenfeld Felix, Rosenfeld Berta, Rosenzweig Julius, Rosenzweig Rozalia, Rosenzweig Aranka, Rosenzweig Jozefina, Rosenzweig Max Henrik, Rosenzweig Terezia, Rosenzweig Šarolta, Rosenzweig Karol, Rosenzweig Ignac, Rosenzweig (Farkaš) Pepi, Rosenzweig Erika, Rosner Eugen Dr., Rosner Helena, Rosner Juraj, Roth Valeria, Roth Jozef, Roth David, Roth Mikulaš, Roth Viola, Roth Richard, Roth Aron, Roth Etela, Roth Hermina, Roth Margita, Roth Eva, Roth Rozalia, Roth Alžbeta, Roth Viliam, Roth Jacheta, Roth Jakub, Roth Hilel, Roth Rezka, Roth Dezider, Roth Šarolta, Roth Eugen Dr., Roth Lili, Roth Alexander, Roth Miriam, Roth Šara, Roth Ida, Roth Helena, Roubiček Oskar, Rubovič Oskar, Rubovič Greta, Rudolfer František Ing., Rudolfer Zuzana, Rudolfer Irma, Rusniak Ladislav, Rusniak Anna, Rusniak Kurto, Rusniak Erika,

Sabovič Alžbeta, Sabovič Emanuel, Sabovič Alexander, Sabovič Ružena, Salzberger Bedrich MgPh., Salzberger Friška, Salzberger Jozef, Salzberger Malvina, Salzberger Albert, Sborovitz Lili, Sborovitz Artur, Sborovitz Berta, Sborovitz Ignac, Seidler Rudolf Ing., Seidler Aurelia, Seinfeld Bernat, Selimaš Šraga, Selimaš Margita, Sigmund Dezider, Singer Ernestina, Singer Karol, Singer Oskar, Singer Piroška, Singer Aladar, Singer Helena, Singer David, Singer Tomaš, Singer Mikulaš, Singer Šalamon, Singer Estera, Singer Teodor, Singer Ervin Dr., Singer Klara, Singer Fani, Singer Olga, Singer Jozef, Singer Jozef, Singer Henrik, Singer Elena, Singer Hedviga, Singer Konrad, Singer Janka, Singer Edita, Singer Jakub, Singer Žofia, Singer Aladar, Skal Emil, Skal Irena, Skarb Ružena, Skripska Gerda, Soffer Dezider, Soffer Edita, Soffer Margita, Sojcher David, Sojcher Ema, Sojcher Leo, Sojcher Helena, Solnohradský Ferdinand, Sperber Moric, Sperber Rozalia, Spierer Štefania, Spierer Jeaneta, Spierer Leo, Spierer Gizela, Spierer Eugenia, Spitz Alica, Spitz Emanuel, Spitz Ella, Spitz Anna, Spitz Eduard-Ján, Spitz Alžbeta, Spitz Emil, Spitz Dezider, Spitz Janka, Spitz Elenka, Spitz Albert, Spitz Irena, Spitz Martin, Spitz Aranka, Spitz Luiza, Spitzer Elek, Spitzer Etela, Spitzer Klara, Spitzer Alžbeta, Spitzer František, Spitzer Ludovit Ing., Spitzer Jozefina, Spitzer Maria, Spitzer Ružena, Spitzer Anna, Spitzer Leopold, Spitzer Hermina, Spitzer Aranka, Spitzer Ignac, Spitzer Olga, Spitzer Izidor, Spitzer Julia, Spitzer Edita, Spitzer Viera, Spitzer Valter, Spitzer Viola, Spitzer Max, Spitzer Malvina, Spitzer Desider, Spitzer Ružene, Spitzer Bedrich Ing., Spitzer Lili, Spitzkopf Anna, Spor Margita, Spor Edita, Sproncz Tibor, Sproncz Gizela, Sproncz Ivan, Spronz Alexander, Suchá Františka, Stamberger Moric, Stambergerová ?, Stangel Karol, Stangel Mária, Stangel Marcel, Stangel Juraj, Stangel David, Stangel Gizela, Stark Arpad, Stark Valeria, Stark Pavel, Stark Ernestina, Stark Jolana, Steckauer Alexander, Steckauer Roza, Steckauer Ludovit, Steckel Sabina, Stein Robert, Stein Bedriška, Stein Fani, Stein Bernat, Stein Ružena, Stein Elza, Stein Irena, Stein Lizelota, Stein Vojtech, Stein Elena, Stein Otto, Stein Leni, Steiner Alexander, Steiner Hermina, Steiner Elena, Steiner Oskar MgPh., Steiner Berta, Steiner Natalia Steiner Izidor, Steiner Aurelia, Steiner Hana, Steiner Karol, Steiner Marta, Steiner Samuel, Steiner René, Steiner Ignác, Steiner Ružena, Steiner Eva, Steiner Ján, Steiner Alica, Steiner Jozef, Steiner Martin, Steiner Gabriela, Steiner Judita, Steiner Viliam, Steiner Imrich, Steiner Ladislav, Steiner Leopold, Steiner Katarina, Steiner Rozalia, Steiner Koloman, Steiner Elza, Steiner Leona Steiner Leopold (1882), Steiner Viola, Steiner Emil, Steiner Boriška, Steiner Mikulaš, Steinhauer Oskar, Steinhauer Fani, Steinmann Štefania, Sterk Vojtech, Sterk Elza, Sterk Ervin, Sterk Karol, Sterk Alexander, Sterk Margita, Sterk Gejza, Sterk Gizela, Stern Berta, Stern Gizela, Stern Moric, Stern Peter, Stern Irma, Stern Otokar, Stern Gabriela, Stern Viliam, Stern Helena, Stern Juraj, Stern Ida (1874) Stern Margita, Stern Irena, Stern Etela, Stern Ida, Stern Františka, Stern Vojtech, Steuer Lola, Stiglitz Karol, Stiglitz Jozefina, Stiglitz Alexander, Stiglitz Esta, Stiglitz Natalia, Stiglitz Vojtech, Stiglitz Blanka, Stiglitz Jura, Stiglitz Julius Dr., Stiglitz Šimon, Stiglitz Irma, Stiglitz Ernest, Stössel Moric Ing., Strassberg Emanuel, Strassberg Fani, Strassberg Adolf, Strassberg Gizela, Strassberg Hana, Strassberg Samuel, Strassberg Edita, Strauss Jozefina, Strauss Alexander, Strauss Margita, Strekinger Frida, Strekinger Ludovit, Strekinger Edita, Strekinger Emil, Strekinger Peter, Strekinger Gizela, Strompf Elena, Strompf Helena, Strompf Vladimir, Szamek Karol, Szánto Alexander, Szánto Bedrich Dr., Szánto Martin, Szánto Rozalia, Szánto Hugo, Szánto Hermina, Szass Gejza, Székely František, Székely Simon, Székely Valéria, Székely Pavel, Székely Leonard, Székely Ernest, Székely Juraj, Székely Pavla, Székely Estera, Székely Moric, Székely Melania, Székely Hermina, Székely František, Székely Julius, Székely Hermina, Szél Rudolf, Szél Karolina, Szendrei Alexander, Szeneš Emil, Szeneš Jolana, Széphézi Emil Dr., Széphézi Berta, Széphézi Jozef, Szikla Samuel, Szikla Lina, Szuran Vojtech, Szuran Šarlta, Szuran Viera, Szüsz Aranka, Schaar Šarolta, Schaffer Martin, Schanzer Ignac, Schanzer Rozalia, Scharf Gizela, Scheer Alexander, Scheer Margita, Scheer Bartolomej, Scheer Emilia, Scheer Hedviga, Scheer Rozalia, Scheer Robert, Scheer Elena, Scheer Leona, Scheibner Františka, Scheimann Šimon, Scheimann Helena, Schein Anna, Schein Julius Ing., Schein Mina, Schein Šarolta, Scheinberger František, Scheinberger Zelna, Scheinberger Armin, Scheinberger Hermina, Scheinberger Arnošt, Scheinberger Vierka, Schieber Karol, Schieber Paulina, Schiff Max Dr., Schiff Alžbeta, Schiff Jozefina, Schiffer Marek, Schiffer Gizela, Schiffer Ernestina, Schiffer Cecilia, Schindel Irena, Schlänger Šimon, Schlänger Šarolta, Schlänger Miroslav, Schlänger Magdalena, Schlänger Frida, Schlesinger Adolf, Schlesinger Janeta, Schlesinger Zuzana, Schlesinger Viliam, Schlesinger Frida, Schlesinger Flora, Schlesinger Edita, Schlesinger Izrael, Schlesinger Magda, Schlesinger Daniel, Schlesinger Leviah, Schlesinger Benjamin, Schlesinger Fela, Schlesinger Jenta, Schlesinger Markus Dr., Schlesinger Terezia, Schlesinger Emil Dr., Schlesinger Margita, Schlesinger Jozef, Schlesinger Marta, Schlesinger Frida, Schlesinger David, Schlesinger Valeria, Schlesinger Blanka, Schlesinger Imrich, Schlesinger Regina, Schlesinger Adela, Schlesinger Helena, Schlesinger Klara, Schlesinger Armin, Schlesinger Alžbeta, Schlesinger Richard, Schlesinger Otto, Schlesinger Vojtech, Schlesinger Tibor, Schlesinger Magda, Schmergel Julius, Schmergel Janka, Schmergel Julia, Schmergel Irma, Schmiedl Ludevit, Schneler Bedrich, Schneler Jolana, Schneler Pavel, Schnürmacher Ignac, Schön Moric, Schön Elena, Schönfeld Leopold Dr., Schramm Cecilia, Schramm Magdalena, Schreiber Izak, Schreiber Emanuel, Schreiber Rozalia, Schulz Adolf, Schulz Vilma, Schulz-Hindels Anna, Schusdek Artur, Schusdek Adela, Schusdek Gerda, Schwarz Alexander, Schwarz Emilia, Schwarz Julia, Schwarz Alžbeta MgPh., Schwarz Andor, Schwarz Kornelia, Schwarz Samuel, Schwarz Janka, Schwarz Jakub, Schwarz Liliam, Schwarz Elza, Schwarz Jozef, Schwarz Helena, Schwarz Jonaš, Schwarz Jeta, Schwarz Bedrich, Schwarz Margita, Schwarz Herman, Schwarz Otto, Schwarz Maria, Schwarz Edita, Schwarz Gabriel, Schwarz Gizela, Schwarz Ernest, Schwarz Alžbeta 1896, Schwarz Alžbeta 1880, Schwarz Karol, Schwarz Šarolta, Schwarz Juraj, Schwarz Gejza, SchwarzViera, Schwarz Ella, Schwarz Ondriško, Schwarz Ignac, Schwarz Meta, Schwarz Tivadar Dr., Schwarz Gejza, Šalgó Aranka, Šalgó Štefan, Šebeš Hedviga, Šebeš Eva, Šebeš Juraj, Šebestyen David, Šebestyen Viliam, Šebestyen Pavel, Šimon Helena, Šipoš Koloman, Šipoš Žofia, Šulnik Jozef, Šulnik Ludovit, Šulnik Zelma, Šulnik Fedor, Šugár Ferdinand, Šugár Rozalia Šugár Gašpar,

Taub Emil, Taub Ružena, Tauber Alojz, Tauber Izidor, Tauber Serafina, Tauber Henrik, Tauber Edita, Tauber Berta, Tauber Gustav, Tauber Viliam, Tausik Alexander, Tausinger Samuel, Tausinger Armin, Tausinger Jozefina, Tausinger Ladislav, Tausinger Ivan, Tausinger Terezia, Tausk Izidor, Tausk Štefánia, Tausk Zelna, Tausk Hedviga, Tausk Johanna, Tausk Helena, Tehel Ludovit, Tehel Aranka, Titelbaum Jozef, Titelbaum Elena, Titelbaum Gertruda, Titelbaum Henrik, Tellek Irena, Teller Šimon, Teller Kajla, Teller Lena, Teller Arnold, Tidor Jolana, Tiefenbrunner Bracha, Tochten Eugen Dr., Tomaschoff Valeria, Tomaschoff Raoul, Tomaschoff Jozefina, Trostler Elza, Trostler Anna, Trostler Juraj, Trostler Jakub, Turteltaub Chaja, Tyroler Eugen, Tyroler Eva, Tyroler Karol, Tyroler Františka,

Uher Aurelia, Uher (Ungár) Viola, Ullmann Klara, Ullmann Pavla, Ullmann Vojtech, Ulmer Julia, Ulmer Jozef, Ulmer Eduard, Ulmer Emil, Ungar Alžbeta, Ungar Pavla, Ungar Ernestina, Ungar Hermina,

Vágá Ferdinand, Vágá Hilda, Vágá Ladislav, Váradi Július, Váradi Viola, Vaš Cirla, Vaš Alžbeta, Vaš Viliam Dr. Vaš Luiza, Venetianer Alexander, Venetianer Olga, Venetianer Ivan, Vidor Aladar, Vidor Malvina, Vidor Klara, Vidor Mikulaš, Vidor Rudolf, Vidor Matilda, Magda, Vogel Helena, Vogel Henrik, Vogel Herman, Vogel Debora, Vogel Zoltan, Vogel Edita, Vogel Božena, Rodina Vogel Ignac, Vojnár Ladislav,

Wachter Leo, Wahlberg Gejza, Wahlberg Jolana, Wahlberg Bedrich, Waldapfel Bedriška, Wladmann Eduard, Wladmann Alica, Viliam, Wladmann Tomaš, Wladmann Margita, Wladmann Juraj, Wladner Štefania, Wasservogel Berta, Wasservogel Marta, Weber Herman, Weber Valeria, Weber Pavel, Weber Ester, Weichherz Viliam, Weichherz Vilma. Weichherz Hugo, Weichherz Ivan, Weichherz Helena, Weider Helena, Weider Mária, Weil Oskar, Weil Julius, Weil Eugen Ing., Weil Šarolta, Weil Margita, Weil Rozalia, Weil Juraj, Weinberger Františka, Weinberger Alexander, Weinberger Irma, Weinberger Ladislav, Weinberger Gabriel, Weinberger Liana, Weinberger Rudolf, Weinberger Lori, Weiner Salamon, Weiner Rozalia, Weiner Daniel, Weiner Alica, Weiner Peter, Weiner Ružena, Weiner Jakub, Weiner Malvina, Weiner Olga, Weinrüb Eduard, Weinrüb Pavla, Weinrüb Arnošt Dr., Weinstein Adolf, Weinstein Irma, Weinstein Ružena, Weinstein Mikulaš, Weinwurm Samuel, Weiss Herman Dr., Weiss Malvina, Vdova Weiss ?, Weiss Leo, Weiss Janka, Weiss Gaston, Weiss Maria, Weiss Erna, Weiss Bedriška, Weiss Henrik, Weiss Ladislav, Weiss Tibor, Weiss Bedrich, Weiss Tereza, Weiss Barnabaš, Weiss René, Weiss Gertruda, Weiss Ludovit, Weiss Dora, Weiss Elemér, Weiss Alfred, Weiss Livia, Weiss Arnošt, Weiss Margita, Weiss Miriam, Weissmann Zelna, Weisz Jakub, Weisz Fani, Weisz Ernest, Weisz-Vajda Jenö, Werner Sabina, Werner Vojtech, Werner Julius, Wertheim Moric, Wertheim Irena, Wertheim Viola, Wertheim Leon, Wertheim Helena, Wertheim Geza Ing., Wertheimer Julis Dr., Wertheimer Egon, Wertheimer Johanna, Wichs Arnošt, Wiener Kornelia, WienerFrantiška, Wiener Zacharius, Wiener František Ing., Wiesner Juraj, Wiesner Rozalia, Wiesner Heinrich, Wiesner Helena, Wild Rozalia, Wild Ignac, Wildfeuer Samuel, Wildfeuer Hedviga, Wildfeuer Maria, Wilhelm Jozef, Wilhelm Jolana, Wilhelm Ernest, Windholz Ida, Windholz Jakub, Windholz Alica, Windholz Imrich Ing., Winkler Ignac, Winkler Roza, Winter Jozef, Winter František, Winter Armin, Winter Valeria, Wintenberg Edita, Wintenberg Anna, Wintenberg Marta, Wittmann Felix, Wittmann Herta, Wittmann Alžbeta, Wittmann Herman, Wittmann Františka, Vltavská Anna, Wurmser Emil, Wurmser Jana, Wurmser Juraj, Wurmser Flora, Wurmser Tomaš, Wurzel Alfred, Wurzel Irena, Wurzel Evička, Wünschbach Karol, Wünschbach Helena, Wünschbach Ervin,

Zehngut Cecilia, Zelinka Julia, Ziegler Max, Ziegler Arnošt, Zlattner Kamila, Zlattner Alica, Zlattner Vitazoslav, Zlattner Terezia, Zlattner Pavel, Zlattner Jozef, Zlattner Marcel Ing., Zug Moric, Zug Mina, Zug Edita, Zug Elemér, Zug Jakub, Zug Emma, Zug Melania, Zug Samuel, Zug Gejza, Zweigenthal Sidonia.

Dodatočné mená - Additonal Names

Braun Amalia, Braun Ella, Braun Pavel, Grün Oskar, Klein Editam, Klein Emil Dr., Kohn Erika, Lipscher Margita, Pickler Hans, Reich Otto, Riesz Gréte, Riesz Viliam, Riesz Matilda, Schwarz Fritz, Steiner Alexander, Szász Mica, Szász Juraj, Weinberger Ivan, Weinwurm Klara, Weiss Magda rod. Kovač, Weiss Aliska a rodičia, Žilinčíková Erna.

In Memoriam - Židovskí bojovníci zo Žiliny zabití ako partizáni a vojaci na všetkých frontoch v 2. svetovej vojne

In Memoriam - Fewish fighters of Žilina killed as Partisans and Soldiers on all fronts in the Second World War

Berényi Ernest, Bronner Julius Dr., Černý Eduard, Diamant Elemér, Diamant Jozef, Donner Andrej, Eihorn Jozef Dr., Feldmann Pavel, Feldmann Ervin, Fischer Gejza, Fried Alexander, Friedl Silard, Glasel Imrich Dr., Glasel Juraj, Goldner Ján, Goldner Richard, Gotthilf Štefan, Gross Izidor, Gross Ivan, Gross Pavel, Hersch František, Hoffmann Bartolomej, Horský Oskar, Jakubovič Eugen, Kohn Arpad, Kohn Julius, Langfelder Otto Dr., Lipner Julius, Mészáros Ödön Dr., Milch Kurt, Neumann Ervin, Novák Juraj, Polák Marci, Preis Otto, Ring Bertold, Schein Imrich, Schein Andrej Dr., Schein Juraj, Schwarz Eduard, Singer Juraj, Spitzer Vojtech, Szántó Pavel, Tandlich Arnošt, Tausek Juraj, Werner Vojtech. 

Zdroj: Haim Gordon, „The Rise and Decline of the Jewish Commuinity of Žilina (Slovakia)“, Printed in Jerusalem, 2003, zilina-gallery.sk


459 zdieľaní

Dopravný servis
Strečno
Zver pri ceste
02:30
Strečno
Zver pri ceste
02:24
Hričovská
Jama na ceste
22:14
Strečno
Iné nebezpečenstvo
21:45
Košická
Prekážka na ceste
21:10
Zobraziť aktuálne hlásenia
Program kina


Program nie je dostupný.