Zástranie

Zástranie je mestská časť Žiliny, ktorá patrí k mestu od roku 1980. Má približne 940 obyvateľov, susedí s častou Zádubnie a obcou Teplička nad Váhom.