Poslanci za volebný obvod č. 7 - Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota

Mgr. Denis Cáder
Osvety 245/43, 010 04 Žilina
0918 673 826
denis.cader@gmail.com

Mgr. Branislav Delinčák
Mládežnícka 600/12, 010 04 Žilina
0907 731 082
bdelincak@gmail.com