Poslanci za volebný obvod č. 4 - Vlčince

Mgr. Martin Barčík 
Biela 1001/24, 010 03 Žilina
0904 619 149
mr.barcik@gmail.com

Mgr. Jana Filipová
Karola Kmeťku 3149/6, 010 08 Žilina
0908 436 721
janafilipova9@gmail.com

Ing. Patrik Groma, PhD.
Tajovského 33, 010 01 Žilina
0917 957 892
patrik.groma@azet.sk

Mgr. Róbert Kašša
Adresa
0905 649 442
bobby@centrum.sk

Mgr. Iveta Martinková
Dobšinského 1598/15, 010 08 Žilina
0905 299 602
iveta.martinkova@chesspress.eu

Ondrej Šoška
Adresa
0944 341 466
soska.ondrej@gmail.com

Mgr. Miriam Šuteková
Berlínska 1679/1, Žilina 010 08
0915 900 905
miriam.sutekova@gmail.com