Poslanci za volebný obvod č. 1 - Staré mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII a Malá Praha

Mgr. Zuzana Balogová
Adresa
0948 521 260
balogovci@gmail.com

Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Adresa
0904 245 688
barbora.birnerova@gmail.com

MUDr. Peter Durmis
1. mája 833/19, 010 01 Žilina
0911 275 729
durmis@zanet.sk

PaedDr. Ľudmila Chodelková
Kvačalova 1168/41, 010 01 Žilina
0903 243 990
vedenie@zirafa.sk

Mgr. Marek Richter, PhD.
Komenského 12, 010 01 Žilina
0918 595 999
marek.richto@gmail.com