Nahlasovanie porúch v meste Žilina

Kontakty na príslušné inštitúcie zodpovedné za prevádzku inžinierskych sietí, verejného rozhlasu a verejného osvetlenia. 


Mestský rozhlas - Mesto Žilina

  • príslušný poslanec volebného obvodu - Zoznam poslancov podľa obvodov
  • Mestský úrad v Žiline, odbor vnútorných vecí - Jozef Myšiak 041 / 706 33 03

Verejné osvetlenie - SIEMENS

Vodovod a kanalizácia - SEVAK

  • 041 / 707 17 29
  • 0905 575 347

Elektrina - SSD

  • 0800 159 000

Plyn - SPP

  • 0850 111 727