V Žiline je 13 000 parkovacích miest - málo či veľa?