Uzávierka na ulici P.O. Hviezdoslava bude trvať až do 3. novembra