Kruhový objazd Na Hlinskej ulici bude mať novú výsadbu