Osobitná kontrola v Žilinskom kraji 2. októbra 2014