Žilinská univerzita realizuje najväčší projekt vo svojej histórii