Skončil až na koľajniciach - v hlavnej roli opäť alkohol