Na sídlisku Hájik v Žiline pribúdajú nové parkovacie miesta