O post primátora mesta Žilina sa uchádza 10 kandidátov