Ďalšie investície do zdravotníctva z rozpočtu župy