Križovatka na Košickej ulici sa dočkala rekonštrukcie