Bábkové divadlo Žilina organizuje Denný divadelný tábor ZA OPONOU