Kompostujme aj na Veľkonočnom Malom trhu už 1. apríla 2017
Foto: OZ Kompostujme