Žilinskú chirurgiu zdobia nové obrazy, namaľoval ich pacient stacionára
Foto: FNsP Žilina