Deň otvorených dverí FBI UNIZA - 17. februára 2017