Počet prípadov vtáčej chrípky na Slovensku stúpa
Foto: MPRV SR