Osobnosti Žilinského kraja pre rok 2017 môže navrhnúť každý