Židovské kultúrne dedičstvo na Slovensku - konferencia
Foto: ilustračné / novasynagoga.sk