Na Hlinách 7 sa vplyvom dažďa prevrátila vŕba, mesto ju odstráni