Žilinské mažoretky DIANA sú majsterkami sveta!
Foto: DIANA