Pri mestskej časti Hájik sa prevrátilo auto na strechu