Slávna Beethovenova 9. symfónia zaznie 29. septembra v Dome Odborov