Žilinskí poslanci rozhodovali o zásadných otázkach mesta