Balustráda má nový číselník, čo vyjadruje číslo 949463?