Po meste sú opäť rozmiestnené kartónové reklamné pútače