Turisti sa dočkali - Spálená dolina má tri kilometre nového asfaltu