V Žiline je k 31.5.2016 takmer o 3 tisíc žien viac ako mužov