Prebytok mesta Žilina za rok 2015 predstavuje sumu 3,58 milióna eur