12. ročník Noci múzeí a galérii sa bude konať už 21.5.2016