Mestské zastupiteľstvo neodsúhlasilo navýšenie platov poslancov