Spoplatnenie parkovania na sídliskách v Žiline - diskusia 25.4.2016