Situácia ohľadom športovej haly - vyjadrenia zúčastnených strán