Mužovi bez domova niekto podpálil jeho skromný príbytok