Stavanie Žilinského mája už 29.apríla na Hlinkovom námestí