Mesto Žilina sa aj tento rok zapojí do projektu Hodina zeme