Vo Varíne došlo k zrážke sanitky a osobného vozidla
Foto: ŠS