Pošta Žilina 8 bola sprístupnená pre imobilných občanov