Volleyball Academy CVČ Žilina na výbornom 2.mieste