Do Tesca na Hájiku vošli kozy, ktoré ušli majiteľovi
Foto: čitateľka