Ranná očista v Parku Slovenského národného povstania