V roku 2016 bude na opravu chodníkov použitých 550 tisíc eur