Túlavé psi - problém, ktorí musia riešiť obce aj zo zákona