Červené stužky symbol boja proti AIDS, mesto podporilo kampaň