Úplná uzávierka cesty vo Vraní od 23.septembra do 5.decembra